Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Program

Minimera


På grund av den rådande situationen med en större spridning av coronaviruset, 
har vi valt att skjuta kursen på framtiden. 
Så snart situationen blir mera överblickbar och besked från myndigheter osv gör 
det lättare att planera än vad som är fallet just nu, försöker vi hitta ett nytt datum, 
som kursledaren, deltagarna och Galleri Frendberg kan enas om.
                                            

                                                *

 

Här kommer en resumé av innehållet från kursledaren, Gunnar Nilsson 

Läs mera om datum och anmälning osv här...

"- Vi kommer att gå igenom utvecklingen av mattillverkningen i Turkiet ända från seldjukisk tid och 
fram till idag. Vi kommer att titta på det något märkliga förhållandet att räddningen av de äldsta 
mattorna liksom deras historia har tydliga svenska inslag. Vi kommer också att studera hur 
moskéerna från både förr och nu idag på ett väldigt avgörande sätt är involverade i bevarandet 
av mattorna.                        

När väl seldjukernas överhöghet ersattes startade ganska omgående produktion av mattor för palats, 
kyrkor och borgare under ottomanernas välde. Ottomanerna såg också till att mattexporten fick en 
framträdande plats i den intensiva handeln med Västeuropa. 
Vi kommer att gå igenom den fina mattproduktionen som varade från 1400-talet och fram till 
en bit in på 1700-talet och stifta bekantskap med bland annat Lotto-, Holbein- och Bellinimattor, 
liksom Uschak-, Gördes och Transylvanska mattor.         

Från 1700-talets mitt började en ny typ av mattor framställas för både inhemsk och utländsk 
efterfrågan som då fanns. Namnen på dessa mattor känner många även i Sverige till; Mudjur, 
Ladik och Melas. Perioden tog slut runt år 1850 eller strax därefter. Det som sedan tog vid, 
är bitvis en kvalitativ nedräkning som varade ända tills början på 1980-talet då Harald Böhmer 
hjälpte till att starta upp en ny kvalitetsproduktion i Turkiet.

Vi kommer att kunna skilja på hur olika antika mattor ser ut beroende på om de kommer ifrån 
Väst-, Central- eller Östanatolien. Vi kommer att se vilka som använde de finaste matrialen och 
de finaste färgerna.

Under alla historiska perioder nämnda ovan vet man idag att bönder och nomader framställt 
fantastiska mattor för eget eller i vissa fall möjligen lokalt bruk. Dessa kommer vi att diskutera 
en hel del. Variationen och mönsterspridningen på dessa mattor är enorm och mycket spännande 
att stifta bekantskap med. Redan på 1600-talet dök denna typ av mattor upp och fortsatte att 
tillverkas ända in på 1900-talets första del. 
Amerikaner och andra brukar kalla en del av dessa alster för ”odd-balls”.

Vi kommer att titta närmare på varför mattor gjorda för eget bruk var helt olika i det gamla Persien 
och det gamla Kaukasus å ena sidan och i Turkiet å den andra.

Givetvis ska vi också beröra den stora kommersiella produktionen av Uschakmattor och lyxmattorna 
från Kum Kapi från 1800-talets slut. 
Det blir mycket annat också t ex folkomflyttningar, krig och andra företeelser. 
Och så lär det bli några bilder från det fantastiska Cappadokien!"  

                                                                *

Von Bode-von Angelimattan, Anatolien, 1500-tal. Museum für Islamische Kunst, Berlin. 

 

    Medaljong-ushak, 1500-tal. 

 

    Bellinimatta, västra Anatolien, 1600-tal. Moshe Tabibnia Collection, Milano.    Ushak, västra Anatolien, ca 1700. Moshe Tabibnia Collection, Milano. 


 


Relaterade bilder

  • Fortsättningskurs, anatoliska mattor - UPPSKJUTEN
  • Fortsättningskurs, anatoliska mattor - UPPSKJUTEN

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk