Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Tidigare program

Minimera

Här kommer en ungefärlig redogörelse för innehållet i den förestående kursen från kursledarna, 
Claes-Göran Swahn och Ralf Hansen. 

Läs mera om datum och anmälning osv här...

INTRODUKTION
Knutna mattor 
Var knöts – och knyts – det mattor – och varför? De äldsta kända textilierna. 
Vad är skillnaden på nomad-, by- , stads- eller ateljémattor?

Vävda textilier 
Kelimer och andra vävtekniker från orienten samt röllakan, flamsk m.fl. vävtekniker kända från 
svenska allmogetextilier.

Jorden runt på cirka 30 minuter 
Vad är typiskt för mattor från respektive producerande länder?  

FÖRDJUPNING
Teknisk fördjupning 
Grundläggande skillnader mellan knutna mattor och vävda textilier. Hur är den knutna mattan 
konstruerad? Hur spinns en tråd och varför slänger sig experterna med termer av typen 
”tråden är z2s-spunnen”? Turkisk och persisk knut. Varför är somliga mattor tunna och smidiga 
och andra tjocka och fasta? Mattors åldersbeteckning och datering. Natur- respektive syntetfärger. 
Hur går infärgning av garn till? Täthet, dvs antal knutar per ytenhet.

Mattors kvalitet 
Vad är egentligen en ”bra” matta i förhållande till en ”mindre bra”? Täthet, färg- och ullkvalitet, 
konstruktionen av lång- och kortsidor, lagningar, slitage (om vi har med äldre mattor att göra) och 
kombinationer av dessa egenskaper är avgörande. 
Vi analyserar ett antal mattor utifrån olika kvalitetskriterier, talar om fällor och fel. Och…. hur mycket 
betyder egentligen tycke, smak och användningsområde?

Analys av ett antal mattor  

Diskussion 
Om köp av mattor i butik, på auktion, prutning, vård, lagning samt tips om litteratur.

Kursdeltagarnas medförda mattor 
Analys och diskussion.

Avslutning 

 

Grundkurs i mattkunskap 2012.

 

 

 


Relaterade bilder

  • Grundkurs i matt- och textilkunskap

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk