Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Tidigare program

Minimera

 

Förra veckan lovade vi att avslöja mattans identitet och vinnarens idag - men det har inte
kommit något helt uttömmande svar på frågorna, så vi redovisar de idéer som kommit in
och ger er nu lite ledtrådar och några dagar till....

Svarar gör man som förut via mejl till info@pazyryk.se, via kontaktformuläret på hemsidan (https://www.pazyryk.se/Kontakt/Kontaktformul%c3%a4r.aspx), eller direkt via Facebook. 


Läs vidare nedanför bilden!


 

 

Vad är det här för slags föremål?
Från vilket geografiskt område kommer det? 
Kan mönstret ge någon ledtråd i fråga om tekniken? 
Vem har knutit?

Måtten är 60 x 110 cm. 

 

Det har under veckan kommit in några förslag till vad detta skulle kunna vara.

En författare föreslår att det skulle kunna vara en sittmatta. Författaren förklarar inte närmare
vad som leder till det antagandet men möjligen är det måtten. En annan menar att avsaknaden 
av synliga stadkanter och/eller fransar talar för att det inte är en matta utan snarare en väsksida.

Vi svarar att det senare är ett rimligt antagande. Ifall det är någon form av väsksida, så kan man
ju tro att varpen och därför hela väven fortsätter eller har fortsatt på väskans andra sida. Att man
inte kan se en stadkant skulle kunna tyda på att kanten är eller har varit hopsydd med den andra
sidan.
Det korrekta svaret är att det är framsidan av en säck.

Vilket område kommer den då ifrån? 

Enligt några förslagsställare verkar den komma från det baluchiska området, alltså någonstans
längs Irans östgräns mot Turkmenistan och Afghanistan, på ena eller andra sidan om den.
Förslagsställarna menar att mönster och/eller färger talar för detta. Det råder dock inte enighet
om den saken. Ett annat förslag säger att den kommer från Kurdistan.

På detta svarar vi: Titta på knutarna och knytsättet!
Det är svårt att direkt se på bilden om säcken är knuten med symmetrisk eller asymmetrisk knut.
Om vi kunde utesluta en asymmetrisk knut, skulle vi också kunna utesluta att säcken är knuten 
av balucher.
Som sagt är det svårt att se men det finns något annat som talar för att knuten är symmetrisk: 
Det finns nämligen en grupp som knyter med symmetrisk knut men gör det på ett speciellt sätt,
vilket man kan se i det här mönstret. Jämför mönstret i mittfältet och i den breda bården med
den smala bården. Titta på de branta vinklarna hos romberna i mittfältet! Hur har knytaren burit
sig åt för att åstadkomma det? Hur är knutarna t ex placerade?

Och vad säger detta i så fall om vilket område mattan kommer ifrån?
Kurdistan är inte fel men lite för oprecist - Kurdistan som område är ju vagt avgränsat och kurder
lever i både Iran, Irak, Turkiet och Syrien.
Det knytsätt som möjliggör mönstret tillsammans med de djupa mättade färgerna talar för en
specifik folkgrupp eller -stam, som lever någonstans inom det kurdiska området.

Var då? Vad heter stammen?

 

 

 

 

 

 

Relaterade bilder

  •   Gissa mattan! - Veckans mattgåta no 1

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk