Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Program

Minimera


Ett folks kultur och särart visar sig på många sätt. Det kulturella uttrycket vi framförallt
intresserat oss för är mattkonsten men för att få en mer heltäckande bild tänkte vi presentera
ett antal folks/kulturers mattor tillsammans med musik, kanske även en video som beskriver
den natur och miljö de lever i. 
Eftersom vi i ”Gissa Mattan” visat mattor av kurder, balucher, afsharer, azerier och turkmener, 
försöker vi att så gott det går lägga ut mattbilder och länkar till musik från dessa kulturer.

 

       

 

Först ut alltså musik från kurder i Iran, bl a jaffstammen. På så sätt ansluter vi till 
den kommande första Måndagsklubben. Med detta kan vi också hedra Jina Masha
Amini och därmed ta ställning för de kurdiska/iranska folkens kamp för frihet.   

De kurdiska musikerna använder ofta de intrument som är vanliga i landet de lever i,
men också instrument från de andra kurdiska områdena. Man är naturligtvis också
påverkade av den nationella musiken. 
Så kan kurdiska musiker  i Irak använda tar
som är Irans "nationalinstrument" eller många kurdiska musiker i Turkiet spela saz,
(det turkiska "nationalinstrumentet") och det kan ibland vara svårt att skilja en kurdisk
sazspelare från en turkisk. Den kurdiska musiken är alltså i hög grad eklektisk men
bär alltid de speciella kurdiska kännetecknen.

Den kurdiska sången kännetecknas bl a av långsamma fallande kraftiga vibraton som
får en att tänka på samvaron med naturen och djuren. Samtidigt finns en klagande,
lidande ton som är utmärkande för en stor del av den kurdiska sången och musiken.
Kurderna har levt och lever fortfarande i alla länder - Syrien, Turkiet, Irak, Iran m fl -
under förtryck av olika slag och det återspeglas i musiken. 

 

Kayhan Kalhor, kamencheh, och Erdal Erzincan, bağlama, Oslo 2022 


 

Här förljer några länkar till inslag  på YouTube med kurdisk musik: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9zuY-_frkLk  (sång och fiol) 
https://www.youtube.com/watch?v=gphDabx6nXA (Video från Palangan kurdisk by i Iran) 
https://www.youtube.com/watch?v=wtIrNpWw5EI (Kvinnlig ensemble med oud, kemencheh,
sång, santoor, tonbak och deff). 
https://www.youtube.com/watch?v=cjT5NKQwbTs (Kamkars ensemble) 
https://www.youtube.com/watch?v=qC1czSUkoZk (Alim Qasimov & Kayhan Kalhor live at
Morgenland Festival Osnabrück 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=9AKQTFM-6hg  (Delale; Morgenland Festival Osnabrück 2012) 

 

   

 

                    

             Kayhan Kalhor, kamancheh, och Erhan Erzincan, bağlama. 
             Kurdisk musiker från Iran respektive alewitisk musiker från Turkiet. 


 

 

               En poetisk och musikalisk gammal sliten kurdisk matta. 
               Improvisationer kring ett tema - men den upprepar sig aldrig. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade bilder

  • Mattor & Musik 1: Kurder
  • Mattor & Musik 1: Kurder
  • Mattor & Musik 1: Kurder

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk